ด้วยความห่วงใยจาก เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์