เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
thumb_up กระดานสนทนา
Social-Network
Social Network
play_arrow แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2566
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2566)
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเทศบาลตำบลม่วงนา ประเมิน ITA ปี 2566 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)


QR CODE


การจัดทำแนวปฏิบัติ


insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 17
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
รายงานการโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 18
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลม่วงนา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลม่วงนาคัพ ประจำปี 2566 [23 กันยายน 2566]
โครงการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๖ [15 กันยายน 2566]
โครงการการฝึกอบรมโครงการการป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงกลาง และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเขตตาราม ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ [11 กันยายน 2566]
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 ​ [23 สิงหาคม 2566]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายทองปุ่น การภักดี
นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา
นายทองปุ่น การภักดี
นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา
ลิงค์น่าสนใจ

สถิติ sitemap
วันนี้ 137
เดือนนี้7,048
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)41,173
ทั้งหมด 224,897


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
28/09/2566
28/09/2566
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กพส.
25/09/2566
28/09/2566
การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 คลินิกพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
กพส.
28/09/2566
28/09/2566
การรายงานข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
สน.คท.
27/09/2566
28/09/2566
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
28/09/2566
28/09/2566
มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กม.
28/09/2566
28/09/2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ