messager
 
เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์
folder รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ปี 2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ปี 2563 ครั้งที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255
บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ปี 2563 ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ปี 2563 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270
บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ปี 2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269
บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ปี 2563 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277
บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ปี 2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 340
บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ปี 2563 ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258
บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ปี 2563 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 284
บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ปี 2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 271
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนาสมัยสามัญที่ ๔ / ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 305
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนาสมัยสามัญที่ ๓ / ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนาสมัยสามัญที่ ๒ / ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนาสมัยสามัญที่ ๑ / ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 305
1 - 20 (ทั้งหมด 38 รายการ) 1 2