messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลม่วงนา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 22
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566- 2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 73
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 50
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2565 - 2568 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 149
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบพ.ศ. 2561 - 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 272
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 319
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2561-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2560 | เปิดอ่าน : 311
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต-ปี-2560-ส่วนที่-2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2560 | เปิดอ่าน : 335
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต-ปี-2560-ส่วนที่-1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2560 | เปิดอ่าน : 318
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1