เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา : เรื่อง ๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงใต้ หมู่ที่ ๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
photo ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนยากจน ตามที่ได้รับคำร้องขอความช่วยเหลือ ราย นางสาวน้ำฝน บุตรสีวงษ์ อายุ ๓๐ ปี หมู่ ๗ ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานการโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานการโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา : เรื่อง รายงานโครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและการเลื่อนตำแหน่งและการเลื่อนตำแหน่งและระดับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
photo ประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกเทศมนตรีตำบล นายกองศ์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดอำเภอดอนจาน (ศป.ปส.อ.) คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ระดับอำเภอ และกำนัน ทุกตำบล ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
photo ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา : เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file รายงานผลการประเมิน Ita ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file รายงานการใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( รอบ 12 เดือน ) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file รายงานการใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( รอบ 6 เดือน ) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
photo ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา:เรื่องการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลางโครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติ ๓ โครงการ พ.ศ.๒๕๖๕ ๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังที่ชำรุดเสียหาย ถนนสายขุมหิน บ้านนาน้อย หมู่ที่ ๕ ๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังที่ชำรุดเสียหาย บ้านนาน้อย หมู่ที่๕ สายหลังโรงปุ๋ย ๓ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังที่ชำรุดเสียหาย บ้านนาเหนือ หมู่ที่๖ ถนนสายท่าวัดบุรี-โคกหนองกุง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
photo ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา:เรื่องการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลางโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ตามถนนภายในหมู่บ้าน หมู่๔ บ้านนาใหญ่,หมู่๕ บ้านนาน้อย,หมู่๖ บ้านนาเหนือ จำนวน ๓๒ ชุด พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
photo ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา:เรื่องการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลางโครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บ้านนาเหนือ หมู่ที่๖ เสริมผิวถนนด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประมวลจริยธรรม ข้าราชการส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานการโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานการโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
21 - 40 (ทั้งหมด 67 รายการ) 1 2 3 4