messager
 
เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
คู่มือการปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 380
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานคุณธรรมจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสิทธิสวัสดิการส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 314
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดทำงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 324
คู่มือการปฏิบัติเรื่องร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 312
คู่มือการการปฎิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1