messager
 
เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์
apps โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างเทศบาลตำบลม่วงนา

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ โครงสร้างสำนักปลัด

โครงสร้างกองคลัง

โครงสร้างการศึกษา

โครงสร้างกองช่าง