messager
 
เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์
พิธีเปิดชุมชนบ้านนาเหนือและสนับสนุนแพ็คเก็จท่องเที่ยวชุมชนบ้านนาเหนือ ด้วยอำเภอดอนจานโดยสำนักพัฒนาชุมชนอำเภอดอนจาน ดำเนินโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ท่องเที่ยวลงมือปฎิบัติ D-HOPE (Decentralized Hand-On Program Exhibition)
รายละเอียด : เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ (เวลา ๑๒.๓๐ น.) ณ บ้านนาเหนือ หมู่ที่ ๖ ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ นายทองปุ่น การภักดี นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล ข้าราชการ ครู พนักงานเทศบาลตำบลม่วงนา ผู้นำชุมชน และประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดชุมชนบ้านนาเหนือและสนับสนุนแพ็คเก็จท่องเที่ยวชุมชนบ้านนาเหนือ ด้วยอำเภอดอนจานโดยสำนักพัฒนาชุมชนอำเภอดอนจาน ดำเนินโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ท่องเที่ยวลงมือปฎิบัติ D-HOPE (Decentralized Hand-On Program Exhibition) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดทำโปรแกรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฎิบัติ (Decentralized Hand-On Program Exhibition : D-HOPE) ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อรองรับการบริการนักท่องเที่ยวได้ และมีการประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการชุมชน และชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมายให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป โดยมี นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี
ผู้โพส : admin