เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖
รายละเอียด : วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ นายทองงปุ่น การภักดี นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ครู พนักงานเทศบาลตำบลม่วงนา ผู้นำชุมชน จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถานบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี โดยมี นายยศพล อินทฤทธิ์ นายปลัดอำเภอดอนจาน เป็นประธานพิธีในครั้งนี้
ผู้โพส : admin