messager
 
เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed จ้างเหมาซ่อม/ตรวจเช็คสภาพรถ รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 81-5232 กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 94
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 105
rss_feed จ้างเหมาซ่อม/ตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 81-5232 กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างเหมาซ่อม/ตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 81-5232 กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 81
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานฉากกั้นโควิด-19 Fasttectx สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองแห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 85
rss_feed ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โครงการม่วงนาคนดี สุขภาพดีรายได้ดี (สามดี) ภายใต้กิจกรรมสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 101
rss_feed ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 เดือน 1 กรกฏาคม -30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 122
rss_feed ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 เดือน 1 กรกฏาคม -30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 110
rss_feed จ้างติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์หมู่ที่ 4,5,6 ตำบลม่วงนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 113
rss_feed จ้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บ้านนาน้อย หมู่ที่6 สายศรีประภา กว้าง 4.00 ม.หนา 0.10 ม.ทางยาว 50.00 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 ตรม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 129
rss_feed จ้างติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์หมู่ที่ 4,5,6 ตำบลม่วงนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 111
rss_feed จ้างติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์หมู่ที่ 4,5,6 ตำบลม่วงนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 107
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 107
rss_feed จ้างติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์หมู่ที่ 4,5,6 ตำบลม่วงนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 128
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังที่ชำรุดเสียหายบ้านนาน้อยหมู่ที่ 5 ตำบลม่วงนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 127
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังที่ชำรุดเสียหายบ้านนาน้อยหมู่ที่5สายหลังโรงปุ๋ย(บริเวณที่นานายปุย ขันทะวิเศษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 130
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังที่ชำรุดเสียหายบ้านนาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลม่วงนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 121
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังที่ชำรุดเสียหายบริเวณ ทางเข้า-ออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 123
rss_feed จ้างเหมาตรวจเช็ค- ซ่อมรถบรรทุกขยะทะเบียน 82-0501 กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 124
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 125
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 125
rss_feed จ้างเหมาตรวจเช็ค-ซ่อมรถยนต์สำนักงานทะเบียน บท 9732 กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 127
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 งวดที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 148
rss_feed ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ(ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบด้วย 1.มอเตอร์ซัมเมอร์ส 1.5 แรงม้า 2.ใบพัด 3.กล่องควบคุม 4.ฝาปิดปากบ่อ 5.สายไฟ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 143
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 156
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 157
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 96
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 157
rss_feed ซื้อมิเตอร์น้ำประปา เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 166
rss_feed ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ(ซัมเมอร์ส) ขนาด 1 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 172
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ(ซัมเมอร์ส) ขนาด 1 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 169
rss_feed ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ(ซัมเมอร์ส) ขนาด 1 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 91
rss_feed จ้างเหมาทำป้ายโครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 186
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 178
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 181
rss_feed ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ(ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 201
rss_feed ซื้อเครืื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 194
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้และวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 192
rss_feed ซื้อเครืื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 185
rss_feed ซื้อเครืื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 103
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 190
rss_feed ซื้อไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 221
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (ปิดภาคเรียน 1 เม.ย.65-16 พ.ค.65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 223
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 209
rss_feed ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในการดำรงชีพตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 221
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตรภายในตำบลม่วงนา บ้านนาน้อยหมู่ที่ 5,บ้านนาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลม่วงนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 236
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตรภายในตำบลม่วงนาบ้านม่วงเหนือ ม.2,บ้านม่วงใต้ ม.3,บ้านหนองเขื่อนช้าง ม.7 ตำบลม่วงนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 216
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตรภายในตำบลม่วงนา หมู่ที่ 2,3,7 ตำบลม่วงนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 221
201 - 250 (ทั้งหมด 414 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9