ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา:เรื่องการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลางโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ตามถนนภายในหมู่บ้าน หมู่๔ บ้านนาใหญ่,หมู่๕ บ้านนาน้อย,หมู่๖ บ้านนาเหนือ จำนวน ๓๒ ชุด พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อไฟล์ : Mi0YXXtFri30450.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้