ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา:เรื่องการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลางโครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติ ๓ โครงการ พ.ศ.๒๕๖๕ ๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังที่ชำรุดเสียหาย ถนนสายขุมหิน บ้านนาน้อย หมู่ที่ ๕ ๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังที่ชำรุดเสียหาย บ้านนาน้อย หมู่ที่๕ สายหลังโรงปุ๋ย ๓ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังที่ชำรุดเสียหาย บ้านนาเหนือ หมู่ที่๖ ถนนสายท่าวัดบุรี-โคกหนองกุง

ชื่อไฟล์ : D1EPaMqFri31019.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้