ชื่อเรื่อง : ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนยากจน ตามที่ได้รับคำร้องขอความช่วยเหลือ ราย นางสาวน้ำฝน บุตรสีวงษ์ อายุ ๓๐ ปี หมู่ ๗ ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียด : วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕:๓๐ น. นายชาณญ์ บุตรวงศ์ นายอำเภอดอนจาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนยากจน ตามที่ได้รับคำร้องขอความช่วยเหลือราย นางสาวน้ำฝน บุตรสีวงษ์ อายุ ๓๐ ปี หมู่ ๗ ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ได้มอบถุงยังชีพ อาหารแห้ง นํ้าดื่ม และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย คุณภาพชีวิต และการประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนดังกล่าว โดยมีเกษตรอำเภอดอนจาน พัฒนาการอำเภอดอนจาน นายทองปุ่น การภักดี นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา ผู้แทน รพ.สต.ม่วงนา ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ประจำหมู่บ้าน ร่วมตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย
ชื่อไฟล์ : W9pgCOBMon22139.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : mBDFc5aMon22443.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 869MT2IMon22510.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 0Sx4UkOMon22510.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : IA1qHSVMon22510.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : wNlmSsaMon22510.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : HieUjqAMon22524.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : wljJIDfMon22524.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : c1w5HdtMon22524.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : NxoDJewMon22551.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 5hmzDMbMon22714.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : MGNgeF3Mon22741.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : vZVkCLBMon22749.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : vunwzN5Mon22812.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : iq6hy24Mon22823.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gjlHyN6Mon22844.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : aRviPG4Mon22851.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : U0WSFXBMon22904.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : I561WIdMon22923.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : K2OnhD0Mon23222.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ql3E9tuMon23258.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้