ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา : เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

ชื่อไฟล์ : MC2fLc2Thu95909.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้