ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา : เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติภาษาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

ชื่อไฟล์ : 9fvmbhBThu94202.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้