ชื่อเรื่อง : จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(จัดทำป้ายตัวอักษร โลโก้เทศบาลและป้ายในหลวงรัชกาลที่ 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง