ชื่อเรื่อง : จ้างตรวจเช็ค - ซ่อมรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน บท 9732 กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง