ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง