ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายทางพ่อใหญ่กองม่วงใหม่พัฒนาหมู่ที่ 9 ตำบลม่วงนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง