ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน Asphalt Concrete หมู่ที่ 6 (กส.ถ.45-027)สายทางบ้านนา-กลางหมื่นบ้านนาเหนือ หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว1,250.00 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,250.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)