ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังที่ชำรุดเสียหายบ้านนาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลม่วงนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง