ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังที่ชำรุดเสียหายบริเวณ ทางเข้า-ออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง