ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาตรวจเช็ค- ซ่อมรถบรรทุกขยะทะเบียน 82-0501 กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง