ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียงตามโครงการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะและงานมหกรรมการประกวดหมอลำทำนองกาฬสินธุ์สารคาม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง