ชื่อเรื่อง : จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตันแบบธรรมดา ขับเคลื่อน ๒ ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน เป็นรถช่วงยาว เป็นกระบะสำเร็จรูป เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์