ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 นมยูเอสที ชนิดกล่อง ขนาด 200 มล.จำนวน 18,252 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง