ชื่อเรื่อง : ซื้อก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงกลางเทศบาลตำบลม่วงนาอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง