ชื่อเรื่อง : จ้างขุดลอกลำห้วยสาธารณะเพื่อซ่อมแซมคันกั้นน้ำดินที่ชำรุดเสียหายหมู่ที่ 1,3,5,6 จำนวน 4 จุด ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง