ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกอเนกประสงค์ (บรรทุกน้ำ ) ทะเบียน 81 - 5232 กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง