ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง