messager
 
เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
เทศบัญญติงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( ต่อ) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 330
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1