เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ม่วงนา
อำเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงนา เลขที่ 72 หมู่ที่ 2 อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์/โทรสาร 043-019103

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
info Q&A
thumb_up Social Network
account_box กองการศึกษา
นางสาวสุภาพ การประสพ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวสุภาพ การประสพ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางวิเวกต์ ธัญญขันธ์
นักวิชาการศึกษา
นางวิเวกต์ ธัญญขันธ์
นักวิชาการศึกษา
นางดาวเหนือ แดนดงยิ่ง
ครู คศ.2
นางดาวเหนือ แดนดงยิ่ง
ครู คศ.2
นางฉวีวรรณ แสงพงษ์
ครู คศ.2
นางฉวีวรรณ แสงพงษ์
ครู คศ.2
นางมาลัยพรรณ นันประดิษฐ์
ครู คศ.2
นางมาลัยพรรณ นันประดิษฐ์
ครู คศ.2
นางรัศมี มาตรา
ครู คศ.2
นางรัศมี มาตรา
ครู คศ.2
นางไพรวัลย์ ธารเอี่ยม
ครู คศ.1
นางไพรวัลย์ ธารเอี่ยม
ครู คศ.1
นางวรรณภา การยา
ครู คศ.2
นางวรรณภา การยา
ครู คศ.2
นางสุดารัตน์ สุริฉาย
ครู คศ.2
นางสุดารัตน์ สุริฉาย
ครู คศ.2
นางสาวนราภร การสะอาด
ครู คศ.1
นางสาวนราภร การสะอาด
ครู คศ.1
นายศิริพงษ์ ปิ่นสุวรรณ์
ผู้ดูแลเด็ก
นายศิริพงษ์ ปิ่นสุวรรณ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอนงค์นาฏ บุญศรีนาค
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอนงค์นาฏ บุญศรีนาค
ผู้ดูแลเด็ก
นายนิพธ์ พุกสอน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายนิพธ์ พุกสอน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทองปุ่น การภักดี
นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา
นายทองปุ่น การภักดี
นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์น่าสนใจ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 156