เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ม่วงนา
อำเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์
account_box กองการศึกษา
นางสาวสุภาพ การประสพ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางวิเวกต์ ธัญญขันธ์
นักวิชาการศึกษา
นางดาวเหนือ แดนดงยิ่ง
ครู คศ.2
นางฉวีวรรณ แสงพงษ์
ครู คศ.2
นางมาลัยพรรณ นันประดิษฐ์
ครู คศ.2
นางรัศมี มาตรา
ครู คศ.2
นางสาวสรัลนุช การยา
ครู คศ.2
นางสาวชวัลนุช ญาณกาย
ครู คศ.2
นางไพรวัลย์ ธารเอี่ยม
ครู คศ.1
นางสาวนราภร การสะอาด
ครู คศ.1
นายศิริพงศ์ ปิ่นสุวรรณ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอนงค์นาฏ บุญศรีนาค
ผู้ดูแลเด็ก
นายนิพนธ์ พุกสอน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ