เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ม่วงนา
อำเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงนา เลขที่ 72 หมู่ที่ 2 อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์/โทรสาร 043-019103

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
info Q&A
thumb_up Social Network
account_box คณะผู้บริหาร
นายทองปุ่น การภักดี
นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา
โทร : 082-0103439
นายทองปุ่น การภักดี
นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา
โทร : 082-0103439
นายสัมพันธ์ แจ่มสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา
โทร : 098-6826452
นายสัมพันธ์ แจ่มสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา
โทร : 098-6826452
นายสมพร ทิพบรรจง
รองนายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา
โทร : 088-9137592
นายสมพร ทิพบรรจง
รองนายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา
โทร : 088-9137592
นายพัฒนพงศ์ การชารี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 093-5490246
นายพัฒนพงศ์ การชารี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 093-5490246
นายประดิษฐ์ อุทวงษ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 099-0721893
นายประดิษฐ์ อุทวงษ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 099-0721893
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทองปุ่น การภักดี
นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา
นายทองปุ่น การภักดี
นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์น่าสนใจ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 169