messager
 
เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์
account_box คณะผู้บริหาร
นายทองปุ่น การภักดี
นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา
โทร : 082-0103439
นายสัมพันธ์ แจ่มสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา
โทร : 098-6826452
นายสมพร ทิพบรรจง
รองนายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา
โทร : 088-9137592
นายประสิทธิ์ แจ่มสุวรรณ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 088-3379380
นายประดิษฐ์ อุทวงษ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 099-0721893