messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้กิจกรรม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ห่างไกลยาเสพติด[16 กรกฎาคม 2567]
ประชุมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนาและบุคลากรของเทศบาลตำบลม่วงนา [4 กรกฎาคม 2567]
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้กิจกรรม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ห่างไกลยาเสพติด[2 กรกฎาคม 2567]
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อมุ่งสู่ตำบลชุมชนเข้มแข็งและก้าวไปสู่เมืองน่าอยู่ (Smart City)[21 มิถุนายน 2567]
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้กิจกรรม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ห่างไกลยาเสพติด[20 มิถุนายน 2567]
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗[3 มิถุนายน 2567]
ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๗[30 พฤษภาคม 2567]
ร่วมงานโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๗[25 พฤษภาคม 2567]
ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินี [17 พฤษภาคม 2567]
ร่วมโครงการ ๑ ตำบล ๑ หมู่บ้านกองทุนแม่ ห่างไกลยาเสพติด กิจกรรมการบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (CBTx) บ้านนาน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์[16 พฤษภาคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 - 10 (ทั้งหมด 179 รายการ)