เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลม่วงนาคัพ ประจำปี 2566 [23 กันยายน 2566]
โครงการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๖ [15 กันยายน 2566]
โครงการการฝึกอบรมโครงการการป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงกลาง และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเขตตาราม ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ [11 กันยายน 2566]
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 ​ [23 สิงหาคม 2566]
กิจกรรมมอบบ้านกาชาดเพื่อผู้ยากไร้ ตามโครงการสร้างบ้านและซ่อมแซม/ต่อเติมบ้านเพื่อผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสที่เดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัย จำนวน ๑... [18 สิงหาคม 2566]
ร่วมการติดตามและประเมินผลโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลม่วงนา... [18 สิงหาคม 2566]
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ [12 สิงหาคม 2566]
กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้/ปลูกป่า เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [11 สิงหาคม 2566]
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา​ ๒๘ กรกฎคม ๒๕๖๖ [28 กรกฎาคม 2566]
รณรงค์และควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคที่มียุงเป็นพาหะ​ [12 กรกฎาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 - 10 (ทั้งหมด 148 รายการ)