messager
 
เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์
insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไป.
ข้อมูลหน่วยงาน และประวัติความเป็นมา
 
                                   เทศบาลตำบลม่วงนา  เป็นเขตการปกครองของอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งตั้งอยู่ทิศตะวันตกของอำเภอดอนจาน ห่างจากอำเภอดอนจาน 5 กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์  20 กิโลเมตร มีพื้นที่และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง  ดังนี้
 
ทิศเหนือ         ติดต่อกับ ตำบลนาจำปา  อำเภอดอนจาน , ตำบลกลางหมื่น  อำเภอเมือง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลดอนจาน  อำเภอดอนจาน , ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลไผ่   อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลดอนจาน   ตำบลนาจำปา   อำเภอดอนจาน