messager
 
เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายปรเมศวร์ อิ่มแมน
ปลัดเทศบาลตำบลม่วงนา
โทร : 063-4945416
จ่าเอกอนุชา มานะวงศ์
รองปลัดเทศบาลตำบลม่วงนา
โทร : 062-8412625
นางสาวรุ่งทิพย์ การประไพ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 089-2774566
นางสุนันทนา สารขันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-9414223
นายสายันณ์ อุ่นทรพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 087-8543845
นางสาวสุภาพ การประสพ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 087-8523845