เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ม่วงนา
อำเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงนา เลขที่ 72 หมู่ที่ 2 อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์/โทรสาร 043-019103

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
info Q&A
thumb_up Social Network
ลิงค์น่าสนใจ
account_box กองช่าง
นายสายัณน์ อุ่นทรพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสายัณน์ อุ่นทรพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพิสิษฐ์ ศรีแสนยงค์
นายช่างโยธา
นายพิสิษฐ์ ศรีแสนยงค์
นายช่างโยธา
นายพันนารายณ์ ชูศรีโฉม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายพันนารายณ์ ชูศรีโฉม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายธีรยุทธ ชัยนาแพง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายธีรยุทธ ชัยนาแพง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นางสาวพิชชานันท์ กุลเกษตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ธุรการ)
นางสาวพิชชานันท์ กุลเกษตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ธุรการ)
นายสุริยัน ฝ้ายทอง
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านโยธาและ งานอื่นๆ
นายสุริยัน ฝ้ายทอง
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านโยธาและ งานอื่นๆ
นายคำกอง แซ่ฝ้าย
พนักงานจ้างเหมาช่างประปา
นายคำกอง แซ่ฝ้าย
พนักงานจ้างเหมาช่างประปา
นายสมชัย ภารประดิษฐ์
พนักงานจ้างเหมาช่างประปา
นายสมชัย ภารประดิษฐ์
พนักงานจ้างเหมาช่างประปา
นายชาญยุทธ ไร่วิชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายชาญยุทธ ไร่วิชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทองปุ่น การภักดี
นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา
นายทองปุ่น การภักดี
นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 23