เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ม่วงนา
อำเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงนา เลขที่ 72 หมู่ที่ 2 อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์/โทรสาร 043-019103

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
info Q&A
thumb_up Social Network
account_box กองช่าง
นายสายัณน์ อุ่นทรพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสายัณน์ อุ่นทรพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพิสิษฐ์ ศรีแสนยงค์
นายช่างโยธา
นายพิสิษฐ์ ศรีแสนยงค์
นายช่างโยธา
นายธีรยุทธ ชัยนาแพง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายธีรยุทธ ชัยนาแพง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายพันนารายณ์ ชูศรีโฉม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายพันนารายณ์ ชูศรีโฉม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายคำกอง แซ่ฝ้าย
พนักงานจ้างเหมาช่างประปา
นายคำกอง แซ่ฝ้าย
พนักงานจ้างเหมาช่างประปา
นายชาญยุทธ ไร่วิชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายชาญยุทธ ไร่วิชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวณัฐธิดา นันบุญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวณัฐธิดา นันบุญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายมงคล พงษ์ศิริ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายมงคล พงษ์ศิริ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทองปุ่น การภักดี
นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา
นายทองปุ่น การภักดี
นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์น่าสนใจ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 133