messager
 
เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์
account_box กองช่าง
นายสายัณน์ อุ่นทรพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 087-8543845
นายพิสิษฐ์ ศรีแสนยงค์
นายช่างโยธา
โทร : 084-7865633
นายธีรยุทธ ชัยนาแพง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 095-5120056
นายพันนารายณ์ ชูศรีโฉม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 091-0329543
นายคำกอง แซ่ฝ้าย
พนักงานจ้างเหมาช่างประปา
นายชาญยุทธ ไร่วิชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ