messager
 
เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์
account_box สภาเทศบาล
นายอนัน การไส
ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงนา
โทร : 062-1639997
นางแสงเดือน นันสมบัติ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงนา
โทร : 091-8657382
นางสาวพิชญาภรณ์ การนิตย์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลม่วงนา
โทร : 094-2742662
นายภักดี นันทจักร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 1
โทร : 096-7066011
นายเจริญ การมงคล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 1
โทร : 080-0258900
นายคำสิงห์ มูลอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 1
โทร : 083-3612508
นางสาวพรรณราย มาตรประสงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 1
โทร : 092-9279335
นางสายเดือน ทิพบรรจง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 2
โทร : 098-6085807
นางสาวณัฐริกา นามบรรดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 2
โทร : 098-8414706
นายวิศรุต จินามณี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 2
โทร : 082-1225471
นายวาด เชื้อสาทุม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 2
โทร : 087-2246399
นายรุ่งโรจน์ กุลเกษตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 2
โทร : 065-3377362