เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ม่วงนา
อำเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงนา เลขที่ 72 หมู่ที่ 2 อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์/โทรสาร 043-019103

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
info Q&A
thumb_up Social Network
account_box สภาเทศบาล
นายอนัน การไส
ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงนา
โทร : 062-1639997
นายอนัน การไส
ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงนา
โทร : 062-1639997
นางแสงเดือน นันสมบัติ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงนา
โทร : 091-8657382
นางแสงเดือน นันสมบัติ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงนา
โทร : 091-8657382
นางสาวพิชญาภรณ์ การนิตย์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลม่วงนา
โทร : 094-2742662
นางสาวพิชญาภรณ์ การนิตย์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลม่วงนา
โทร : 094-2742662
นายภักดี นันทจักร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 1
โทร : 096-7066011
นายภักดี นันทจักร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 1
โทร : 096-7066011
นายเจริญ การมงคล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 1
โทร : 080-0258900
นายเจริญ การมงคล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 1
โทร : 080-0258900
นายคำสิงห์ มูลอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 1
โทร : 083-3612508
นายคำสิงห์ มูลอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 1
โทร : 083-3612508
นางสาวพรรณราย มาตรประสงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 1
โทร : 092-9279335
นางสาวพรรณราย มาตรประสงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 1
โทร : 092-9279335
นางสายเดือน ทิพบรรจง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 2
โทร : 098-6085807
นางสายเดือน ทิพบรรจง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 2
โทร : 098-6085807
นางสาวณัฐริกา นามบรรดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 2
โทร : 098-8414706
นางสาวณัฐริกา นามบรรดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 2
โทร : 098-8414706
นายวิศรุต จินามณี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 2
โทร : 082-1225471
นายวิศรุต จินามณี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 2
โทร : 082-1225471
นายวาด เชื้อสาทุม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 2
โทร : 087-2246399
นายวาด เชื้อสาทุม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 2
โทร : 087-2246399
นายรุ่งโรจน์ กุลเกษตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 2
โทร : 065-3377362
นายรุ่งโรจน์ กุลเกษตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 2
โทร : 065-3377362
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทองปุ่น การภักดี
นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา
นายทองปุ่น การภักดี
นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์น่าสนใจ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 153