messager
 
เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านนาเหนือ หมู่ที่ ๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ ๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256
ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด) บ้านนาเหนือ หมู่ที่ ๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด) บ้านหนองเขื่อนช้างหมู่ที่ ๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างหอถังสูงโครงสร้างเหล็ก บ้านม่วงกลาง หมู่ที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 275
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวถนนด้วย Asphalt Concrect บ้านม่วงกลางหมู่ที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านนาเหนือ หมู่ที่ ๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงเหนือ หมู่ที่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 263
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวถนนด้วย Asphalt Concrect บ้านนาน้อยหมู่ที่ ๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเสริมผิวถนนด้วย Asphatt concrete เสริมผิวถนนเดิม สายโรงกรองน้ำหมู่ที่ ๑ ถึงวัดป่าอัมพวัน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านนาน้อย หมู่ที่ ๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านนาเหนือ หมู่ที่ ๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงเหนือ หมู่ที่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงสะพานไม้ข้ามลำห้วยแกง บ้านม่วงใต้ หมู่ที่ ๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงผิวจราจรถนนเดิมโดยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบปะปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านนาใหญ่ ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 405
ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 391
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วงกลางหมู่1 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 350
ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านนาเหนือหมู่ 6 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 329
1 - 20 (ทั้งหมด 65 รายการ) 1 2 3 4