messager
 
เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( ประจำเดือน มีนาคม 2566 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( ประจำเดือน มกราคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( ประจำเดือน ธันวาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( ประจำเดือน ตุลาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( มีนาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259
สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( กุมภาพันธ์ 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259
สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ . 2564 ( มกราคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ . 2564 ( ธันวาคม 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260
สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( พฤศจิกายน 2563 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266
สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( ตุลาคม 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 309
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1