messager
 
เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์
folder รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนา
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนาสมัยสามัญสมัยที่ 2 / 2567 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนาสมัยสามัญสมัยที่ 1 / 2567 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1