messager
 
เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลม่วงนา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
โครงการบริหารจัดการขยะตำบลม่วงนา ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
การรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ ของเทศบาลตำบลม่วงนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณีการแก้ไขปัญหาปลาในตายลำห้วยแกง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
รายงานผลการเปิดโอาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลม่วงนา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
กิจกรรมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1