messager
 
เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์
folder รายงานแสดงงบฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
ประกาศงบแสดงสถานะการเงินประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลม่วงนา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48
ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและ งบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 55
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา เรื่องงบแสดงฐานนะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
ประกาศฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4(กรกฎาคม - กันยายน 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 322
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318
รายงานการเงิน ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 324
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 3(เมษายน - มิถุนายน 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 328
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2(มกราคม - มีนาคม 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 305
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 312
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1(ตุลาคม - ธันวาคม 2561) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 312
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1