messager
 
เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์
โครงการรดนํ้าขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖
รายละเอียด : วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลม่วงนา นำโดย นายทองปุ่น การภักดี นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ครู พนักงานเทศบาลตำบลม่วงนา พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอดอนจาน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงนา ผู้นำชุมชน ได้จัดทำโครงการรดนํ้าขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาศอยู่ร่วมกัน ได้แสดงความกตัญญูกตเวที ลูกหลาน มารดนํ้าขอพรจากบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย พร้อมกับขอขมาและขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง อีกทั้งเป็นการรักษาและสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีดีงามและเอกลักษณ์ประจำชาติให้คงอยู่สืบไป ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์​ โดยได้รับเกียรติจาก นายเวนิช ชูศรีพัฒน์ นายอำเภอดอนจาน เป็นประธานพิธีในครั้งนี้​
ผู้โพส : admin