messager
 
เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อมุ่งสู่ตำบลชุมชนเข้มแข็งและก้าวไปสู่เมืองน่าอยู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้างไม้เนื้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อมุ่งสู่ตำบลชุมชนเข้มแข็งและก้าวไปสู่เมืองน่าอยู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน Asphalt Concrete หมู่ที่ 6 (กส.ถ.45-027)สายทางบ้านนา-กลางหมื่นบ้านนาเหนือ หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว1,250.00 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,250.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกอเนกประสงค์ (บรรทุกน้ำ ) ทะเบียน 81 - 5232 กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายทางนายเจริญ-ดอนปู่ตาบ้านหนองมั่งหมู่ที่ 8 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อลดปัญหาการกัดเซาะถนนหมู่ที่2สายทางวัดศรีจันทร์-ดอนจาน(บริเวณประตูทางเข้าวัดด้านทิศใต้และบริเวณสามแยกที่ดินนายจรรยา พัฒบุบผา)บ้านม่วงเหนือหมู่ที่ 2 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ(ซัมเมอรส์)ขนาด 1.5 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาจัดทำบั้งไฟขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 90 ซม. จำนวน 9 บั้งตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมารถเครื่องเสียงจำนวน 2คัน ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมารถแห่บั้งไฟจำนวน 1 คันตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาตรวจเช็ค - ซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0501 กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายทางนายเคน-นาจารย์ บ้านนาน้อยหมู่ที่ 5 ตำบลม่วงนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายทางพ่อใหญ่กองม่วงใหม่พัฒนาหมู่ที่ 9 ตำบลม่วงนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายทางศาลาหลักบ้านหมู่ที่ 5 -ทางหลวงชนบทกส.2019 บ้านนาน้อยหมู่ที่ 5 ตำบลม่วงนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ(ซัมเมอรส์)ขนาด ๑ แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์(ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้างไม้เนื้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ(ซัมเมอรส์) ขนาด 1 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศ แบบตั้งพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างขุดลอกลำห้วยสาธารณะเพื่อซ่อมแซมคันกั้นน้ำดินที่ชำรุดเสียหายหมู่ที่ 1,3,5,6 จำนวน 4 จุด ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กตามจุดเชื่อมทางหลวงและจุดที่น้ำท่วมขังในตำบลหมู่ที่ 2 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านนาน้อยหมู่ที่5สายทางยายเลน-นายศูนย์ ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านนาน้อยหมู่ที่5สายทางกุดม่วง-นายสุข(เริ่มต้นจากยายจวน-นางโหล) ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ 420-53-0009 กองการศึกษา เทศบาลตำบลม่วงนา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อครุุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 สายทางวัดป่าอัมพวัน(เริ่มต้นจากหน้าวัด)บ้านม่วงใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ(ซัมเมอร์สขนาด1 แรง พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่2/2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์2567-15 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านนาใหญ่หมู่ที่4 จุดที่1สายทางหนองเม็กบิวตี้(ช่วงนุชบิวตี้) จุดที่ 2(ช่วงบ้านครูโหน่ง) จุดที่3สายทางนายเคน-นาจารย์(ช่วงหลังบ้านผู้ช่วยเคน)จุดที่4สายทางบ้านนา-กลางหมื่น(ช่วงข้างวัดเขตตารามบ้านนาน้อยหมู่ที่5บ้านนาเหนือหมู่ที่6 ตำบลม่วงนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่5 ขนาดกว้าง3.50 ม.หนา 0.10 ม.ระยะทางยาว125 ม.หรือมีพื่นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 437 ตรม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างเหมาเวทีขนาด 8x5 เมตร พร้อมเครื่องเสียงตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีพ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือน มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
1 - 50 (ทั้งหมด 332 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7