messager
 
เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed ก่อสร้างถนน Asphalt Concrete หมู่ที่ 6 (กส.ถ.45-027)สายทางบ้านนา-กลางหมื่นบ้านนาเหนือ หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว1,250.00 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,250.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตันแบบธรรมดา ขับเคลื่อน ๒ ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน เป็นรถช่วงยาว เป็นกระบะสำเร็จรูป เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงกลางเทศบาลตำบลม่วงนาอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 98
rss_feed ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ(หนองเขื่อนช้าง)หมู่ที่ 7 บ้านหนองเขื่อนช้าง ตำบลม่วงนา มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 72,825 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 280
rss_feed เสริมผิวถนนด้วย Asphalt concrete เสริมผิวถนนเดิมสายโรงกรองน้ำหมู่ที่ 1 ถึงวัดป่าอัมพวัน ขนาดกว้าง 4เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 723 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,892 ตาราวาง เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 280
rss_feed ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ(หนองเขื่อนช้าง)หมู่ที่ 7 บ้านหนองเขื่อนช้าง ตำบลม่วงนา มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 72,825 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 382
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาน้อย หมู่ที่ 5 ถนนสายหนองเม็กใหญ่-ปฏิรูปเชียงเครือกว้าง 5 ม.ยาว 440 ม.หนา0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า2,200 ตรม.ไล่ทางข้างละ 0.50 ม.หรือตามสภาพพื้นที่เทศบาลตำบลม่วงนา
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 440
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านม่วงใต้ หมู่ที่ 3 ถนนสายท่าวังลี่กว้าง 5 ม.ยาว 890 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,450 ตรม.ใหล่ทางข้างละ0.50 ม.เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สายทาง
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 449
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1