เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ม่วงนา
อำเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์
folder คู่มือประชาชน
photo ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
photo การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
photo การขออนุญาตประกอบการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
photo การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
photo เปลี่ยนชื่อตัวหรือสกุล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
photo บัตรประจำตัวประชาชนเดิมชำรุด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
photo บัตรประจำตัวประชาชนหายหรือบัตรถูกทำลาย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
photo ขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
photo การแจ้งย้ายปลายทาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
photo การแจ้งย้ายออก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
photo การแจ้งย้ายเข้า poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
photo การแจ้งตาย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
photo การแจ้งเกิดเกินกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
photo การแจ้งเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
photo การจดทะเบียนรับรองบุตร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
insert_drive_file การขอหมายเลขประจำบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file การจดทะเบียนหย่า poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file การขอร่วมใช้นามสกุล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
insert_drive_file การจดทะเบียนสมรส poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชนม่วงนา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1