เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้ หมู่ที่ ๑,๓,๘
ระชุมคณะกรรมการกิจการประปาเทศบาลตำบลม่วงนา
ออกเยี่ยมและแจกผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในตำบลม่วงนา หมู่ที่ ๒,๗,๙
ร่วมแสดงความยินดีให้การต้อนรับ นายนคร อำภรณ์ เนื่องในโอกาสย้ายมาตำรงตำแหน่ง ท้องถิ่นอำเภอดอนจาน
เทศบาลตำบลม่วงนา เปิดจุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ
ฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 51 - 60 (ทั้งหมด 124 รายการ)